Bán đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính

Vừa qua đơn vị tôi có được UBND cấp huyện giao thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước. Trong quyết định xử phạt hành chính có nội dung xử phạt 200 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung là tịch thu xung quỹ 01 chiếc tàu (giá trị khoảng 1 tỷ đồng). Tuy nhiên trong quá trình tiến hành thủ tục bán đấu giá thì người vi phạm có đơn thư khiếu kiện. Vậy chúng tôi có được tiếp tục tiến hành bán đấu giá tài sản trên hay không? Nếu không được thực hiện thì chúng tôi phải làm thủ tục gì vì quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản tịch thu là có thời hạn. Xin chân thành cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 thì trong trường hợp này, Quyết định xử phạt hành chính trong đó nội có dung xử phạt là 200 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung là tịch thu xung quỹ 01 chiếc tàu (giá trị khoảng 1 tỷ đồng) thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Do vậy, doanh nghiệp bán đấu giá cần dừng việc bán đấu giá tài sản nêu trên.

Theo quy định tại theo khoản 1 Điều 61 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2008 thì trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh ra quyết định tịch thu thì giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh nơi cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu đóng trụ sở để bán đấu giá.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.