Chấp hành xong bản án sau bao lâu thì được xác nhận là không có tiền án

Chấp hành xong bản án sau bao lâu thì được xác nhận là không có tiền án

Năm 2003 tôi bị kết án 8 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tháng 01/2004 tôi đã chấp hành xong bản án, từ đó đến nay tôi không vi phạm pháp luật thêm lần nào nữa. Tôi xin hỏi là trường hợp tôi đi làm và công ty yêu cầu giấy xác nhận Lý lịch tư pháp thì tôi có được xác nhận là không có tiền án không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Chào bạn, theo thông tin bạn cung cấp, bạn bị kết án thuộc trường hợp không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, do đó bạn thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điều 64 Bộ luật hình sự này.

Điều 64 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: “Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.”

Theo thông tin liên quan đến tình trạng thi hành án do bạn cung cấp, bạn đã chấp hành xong bản án (được hiểu là đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án). Nếu trong khoảng thời gian 03 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới thì bạn đương nhiên được xóa án tích theo quy định.

Luật Lý lịch tư pháp đã quy định rất cụ thể về nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (Điều 42) và nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Điều 43). Tại thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tùy thuộc vào loại Phiếu bạn yêu cầu cấp, nếu bạn đã đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích, sau khi xác minh, Sở Tư pháp cấp sẽ Phiếu lý lịch tư pháp số 01 xác nhận tình trạng án tích là: Không án tích; Phiếu lý lịch tư pháp số 02 xác nhận tình trạng án tích là: Đã được xóa án tích ngày/tháng/năm (theo ngày đương nhiên được xóa án tích); nếu không đủ điều kiện đương nhiên được xóa tích thì cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận “Có án tích” và một số thông tin tin liên quan đến án tích theo quy định.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.