Chồng tặng đất cho em gái có cần chữ ký của vợ không?

Câu hỏi:

Chồng cho đất em gái có cần vợ kí tên không, sổ đỏ thì chỉ có chồng đứng tên và vợ có cần làm giấy uỷ quyền cho chồng làm mọi thứ về đất không? Tôi xin cảm ơn !

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đất đai của chúng tôi, với trường hợp của bạn Văn phòng luật sư Đồng Đội giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình 2014

2. Luật sư tư vấn:

Bạn cần xác định rõ đây là tài sản chung hay là tài sản của riêng chồng bạn.

TH1 : Nếu mảnh đất đó là tài sản riêng của chồng bạn được hình thành trước hôn nhân, hoặc do chông bạn được tặng cho thừa kế riêng thì chồng bạn có toàn quyền quyết định với mảnh đất đó, khi tặng cho em giá bạn cũng không cần chữ kí của bạn.

TH2: Nếu mảnh đất đó là tài sản chung, bạn cần lưu ý rằng không phải chỉ có mình chồng bạn đưng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mảnh đất đó là tài sản riêng của chồng bạn được, nếu mảnh đất đó được hình thành trong thời kì hôn nhân thì đó là tài sản chung của hai vợ chồng bạn. Theo đó nếu chồng bạn muốn tặng cho mảnh đất đó thì cần có sự đồng ý của bạn.

Luật hôn nhân và gia đình quy định:

“Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.”

Điều 26. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật này.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật này thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.

-> Như vậy kết luận của trường hợp này, chồng bạn tặng cho em gái phải có chữ ký của bạn. Trường hợp bạn không muốn ký, không muốn dính lứu thì có thể làm giấy ủy quyền toàn bộ cho chồng bạn. Bạn lưu ý phạm vi ủy quyền và nội dung ủy quyền.

Luật sư Trần Xuân Tiền – Văn phòng luật sư Đồng Đội
Trụ sở: P2708, Tòa nhà VP3 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6329 7648 – Hotline: 0936.026.559
Website: https://dongdoilaw.vn – Email: tranxuantien1964@gmail.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.