Chứng thực bản sao giấy tờ do công ty lập

Chứng thực bản sao giấy tờ do công ty lập

Các giấy tờ do công ty lập như Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), hợp đồng mua bán hàng hóa, quyết định thôi việc…, có đóng mộc đỏ của công ty có được sao chụp bản sao rồi đến UBND xã, phường, chứng thực sao y bản chính không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

1. Về giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính

Điều 18 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:

“Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính

1. Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

2. Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”

2. Về việc chứng thực Hóa đơn GTGT

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“2. Tổ chức được tạo hóa đơn tự in sử dụng chương trình tự in hóa đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác đảm bảo nguyên tắc:

– Việc đánh số thứ tự trên hóa đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hóa đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy).”

Từ những quy định trên, các văn bản, giấy tờ do Công ty phát hành có đóng dấu của công ty như Hợp đồng mua bán hàng hóa, quyết định thôi việc… là các giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính. Do đó, bạn có thể đến UBND phường hoặc các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực.

Riêng hóa đơn GTGT thì căn cứ theo quy định trên, Hóa đơn GTGT không thể chứng thực bản sao từ bản chính được. Hóa đơn chỉ được in một lần và khi in từ lần thứ hai trở đi thì đã phải được thể hiện là bản sao (copy) và do chính cơ quan, tổ chức phát hành hóa đơn đó thực hiện in bản sao này. Vì vậy, để có bản sao hóa đơn GTGT, bạn cần đề nghị cơ quan, tổ chức phát hành hóa đơn đó cấp bản sao cho bạn.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.