Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm cần những thủ tục gì?

Câu hỏi:

Tôi muốn chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thì thủ tục chuyển đổi như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đất đai của chúng tôi, với trường hợp của bạn Văn phòng luật sư Đồng Đội giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

Luật sư tư vấn:

* Thứ nhất, anh (chị) muốn chuyển số diện tích đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm thì cần phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ như sau:

Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối”.

Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp củaanh (chị): Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện (căn cứ điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013)

* Thứ hai, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

Theo Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Thứ ba, trình tự: Căn cứ Điều 69 nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

– Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

+ Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Trình UBND có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Bước 3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp này, anh (chị) nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫnanh (chị)cụ thể về hồ sơ và nghĩa vụ tài chính.

Luật sư Trần Xuân Tiền – Văn phòng luật sư Đồng Đội
Trụ sở: P2708, Tòa nhà VP3 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6329 7648 – Hotline: 0936.026.559
Website: https://dongdoilaw.vn – Email: tranxuantien1964@gmail.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.