Chuyển mục đích sử dụng đất có phải đóng thuế không?

Câu hỏi:

Tôi có một mảnh đất, diện tích 1345m2 tại thanh hóa đã sử dụng ổn định từ năm 1978, không có tranh chấp đã được cấp sổ đỏ năm 1994. Trong sổ đỏ ghi là diện tích đất ở 250m2, đất vườn 1095m2. Nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở trên cùng mảnh đất nói trên. Xin hỏi luật sư tôi có phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ hay không, số tiền sử dụng đất và lê phí phải nộp cụ thể là bao nhiêu, thủ tục chuyển mục đích thực hiện như thế nào? Nếu tôi làm thủ tục cho tặng con trai tôi, đồng thời làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất ở ( 250 m2 ) và đất vườn ( 1095m2 ) nói trên thì tôi có phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ hay không, mức nộp mỗi loại là bao nhiêu? Xin cảm ơn luật sư

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đất đai của chúng tôi, với trường hợp của bạn Văn phòng luật sư Đồng Đội giải đáp như sau:

Theo điểm e khoản 1 điều 57 Luật đất đai quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Theo đó, bạn chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển mục đích sử dụng đất bạn cần làm thủ tục như sau:

Nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nộp cho cơ quan tài nguyên môi trường

Đối với tiền phải nộp khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại điểm c khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết địnhchuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp bạn muốn cho tặng cho con trai thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp lệ phí trước bạ.

Luật sư Trần Xuân Tiền – Văn phòng luật sư Đồng Đội
Trụ sở: P2708, Tòa nhà VP3 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6329 7648 – Hotline: 0936.026.559
Website: https://dongdoilaw.vn – Email: tranxuantien1964@gmail.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.