Đăng ký lại khai sinh

Tôi sinh năm 1983. Hiện nay tôi bị mất giấy khai sinh bản chính và bản sao. Tôi có đến cơ quan xã xin đăng ký lại, nhưng tôi không nhớ ngày tháng năm đăng ký nên không tra sổ hộ tịch được, cán bộ trả lời trường hợp tôi không làm được. Tôi có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, học bạ, bằng tốt nghiệp cấp ba. Xin hỏi tôi có thể đăng ký lại khai sinh được không?

Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Như vậy, việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện trong trường hợp bản chính giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh đều bị mất. Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã đăng ký khai sinh trước đây vẫn còn lưu trữ được Sổ đăng ký khai sinh từ năm 1983 thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra việc đăng ký khai sinh của bạn và cấp Trích lục khai sinh (bản sao) cho bạn. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh thì bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.