Đăng ký lại khai tử

Ông nội cháu mất vào ngày 22/2/2017 nhưng trên Giấy khai tử lại ghi ngày 25/2/2017. Vậy trường hợp này làm lại Giấy khai tử cho đúng ngày 22/2/2017 có được không ạ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì việc đăng ký lại khai tử chỉ được thực hiện khi việc khai tử đó đã được đăng ký trước 01/01/2016 nhưng Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử bị mất. Như vậy, trường hợp của gia đình bạn không thuộc trường hợp được đăng ký lại khai tử. Nếu bạn có cơ sở, tài liệu để chứng minh việc đăng ký khai tử cho ông bạn có sai sót thì bạn đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ông bạn cư trú trước khi chết để thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.