Đấu giá tài sản bị thi hành án

Tôi vay nợ ngân hàng và các chủ nợ khác tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Quá trình thi hành án đã kê biên và bán đấu giá tài sản của tôi với giá khởi điểm là hơn 2 tỷ. Tôi có quyền được tham gia đấu giá tài sản bị thi hành án của tôi không?

Điều 30 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản quy định những người không được tham gia đấu giá tài sản gồm:

“1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

3. Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.”

Mặc dù trong điều luật trên không có quy định chủ sở hữu tài sản bán đấu giá không được tham gia đấu giá tài sản nhưng theo quy định của pháp luật dân sự thì một cá nhân không được giao dịch với chính mình. Trong trường hợp tham gia đấu giá tài sản nên chủ sở hữu không thể tham gia đấu giá tài sản vì khi tham gia đấu giá tài sản thì bản thân chủ sở hữu tài sản đang giao dịch với chính mình. Vì vậy, bạn không thể tham dia đấu giá tài sản bị thi hành án của mình.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.