Điều kiện công dân Hoa Kỳ xin con nuôi ở Việt Nam

Tôi có anh họ đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Do vợ chồng anh không thể có con nên muốn nhận con gái tôi làm con nuôi thì có được không?

Hiện nay, Hoa Kỳ chỉ giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trường hợp công dân Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam mắc khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi đang sinh sống tại cơ sở trợ giúp xã hội làm con nuôi. Do đó, trường anh họ bạn quốc tịch Hoa Kỳ muốn nhận đích danh con của bạn làm con nuôi không thực hiện được trong thời điểm này.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.