Điều kiện xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Điều kiện xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Cho em hỏi e có bị đi tù cách đây 13 năm. Em đã thi hành án xong và đã nộp tiền án phí đầy đủ, thì bây giờ em có thể xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Chào bạn, Điều 49 Luật lý lịch tư pháp quy định về các trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau: “Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

1. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền;

2. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 7 và khoản 3 Điều 45 của Luật này;

3. Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.

Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.”

Nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp nêu trên, bạn có thể đến Cơ quan cấp Phiếu hoặc ủy quyền cho người khác (Sở Tư pháp nơi bạn có hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi bạn tạm trú, hoặc đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (trong trường hợp không xác định được nơi thường trú, tạm trú) để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

You might also like
  1. Quang says

    Cho hỏi như thế nào moi cần phiếu lý lịch tu pháp số 1, va như the nao moi cần số 2. Vi minh đang trong trường hộp xin nhập quốc tich ben áo va co lam phiếu cấp ly lịch tu pháp. Sở co hỏi minh lam số 1hay 2 nhung minh ko biet số may

Leave A Reply

Your email address will not be published.