Doanh nghiệp thu mua cây cảnh cần những giấy tờ gì?

Câu hỏi:

Cho em hỏi Doanh nghiệp em kinh doanh cây cảnh cụ thể là mua bán cây cảnh và trồng cho các công trình. Công ty thu mua cây cảnh, cỏ, đất …của người dân địa phương . Công ty em thu mua cây cảnh, cỏ, đất …của người dân thì cần làm những chứng từ gì ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn Văn phòng luật sư Đồng Đội giải đáp như sau:

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn thì được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tại tiết b, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn khai thuế tài nguyên. Quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế: “b) Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên”.

Như vậy :

Khi thu mua cây cảnh, cỏ, đất …của người dân công ty bạn cần có :

– Hợp đồng mua bán

– Biên bản giao nhận cây, đât ….

– Chứng từ thanh toán : Tiền mặt hoạc chuyển khoản

– Bảng kê 01/TNDN

– Kê Khai thuế tài nguyên môi trường

+ Nếu cá nhân người dân (bán cây cảnh) là cá nhân không kinh doanh thì khi mua cây cảnh Công ty lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC để làm chứng từ hạch toán, tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Cá nhân người dân không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.

+ Trường hợp cá nhân người dân bán cây cảnh (là cá nhân kinh doanh) thì khi mua cây cảnh với mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở lên Công ty yêu cầu cá nhân liên hệ cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú để kê khai nộp thuế, lập hoá đơn xuất giao cho Công ty để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

+ Công ty phải kê khai thuế tài nguyên với sản lượng đất thu mua trong trường hợp này.

Luật sư Trần Xuân Tiền – Văn phòng luật sư Đồng Đội
Trụ sở: P2708, Tòa nhà VP3 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6329 7648 – Hotline: 0936.026.559
Website: https://dongdoilaw.vn – Email: tranxuantien1964@gmail.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.