Ghi chú khai sinh

Con gái tôi 4 tuổi được sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam nhưng bé đã cư trú ở Hàn Quốc được 3 năm và mang quốc tịch Hàn Quốc. Nay tôi đưa bé về Việt Nam với mong muốn định cư lâu dài. Bé không có đăng ký khai sinh ở Việt Nam. Vậy bé có đủ điều kiện được ghi chú khai sinh không?

Trường hợp bạn nêu chúng tôi hiểu là con gái của bạn sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh nhưng đăng ký khai sinh ở Hàn Quốc và mang quốc tịch Hàn Quốc. Như vậy hiện tại bé là công dân Hàn Quốc chứ không phải công dân Việt Nam. Trong khi đó Luật hộ tịch quy định việc ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (trường hợp ghi chú khai sinh mà bạn đang nhắc đến) chỉ được áp dụng với công dân Việt Nam. Con gái của bạn không phải là công dân Việt Nam thì không được ghi chú khai sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.