Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần của cổ đông là nước ngoài

Câu hỏi:

Thưa luật sư cháu muốn hỏi 1 người nước ngoài (Hàn Quốc) góp vốn ở 1 Công ty cổ phần. Bây giờ anh ta muốn bán số cổ phần đó và về nước. Vậy bây giờ sếp cháu muốn mua lại thì cần làm những thủ tục gì? Cháu xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn Văn phòng luật sư Đồng Đội giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 quy đinh chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần như sau:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

… “.

Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Như vậy cổ phần được tự do chuyển nhượng, không phân biệt cổ đông là công dân Việt nam hay người nước ngoài. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty không quy định hạn chế thì sếp của bạn hoàn toàn có quyền mua lại cổ phần đó.

Về thủ tục chuyển nhượng cổ phần: Các bên mua, bán chuyển nhượng cổ phần cần phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như sau:

– Giấy chứng nhận cổ phần của người bán;

– Hợp đồng mua bán cổ phần hợp lệ;

– Giấy đề nghị Chuyển nhượng hợp lệ (đối với chuyển nhượng cho công ty/doanh nghiệp);

– Giấy nộp tiền phí Chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân tạm tính (đối với chuyển nhượng cho công ty/doanh nghiệp);

– Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/ hộ chiếu hợp lệ hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (của hai bên mua bán chuyển nhượng cổ phần).

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp tiến hành thay đổi đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận sự thay đổi về tỷ lệ cổ phần và thay đổi về cổ đông (nếu có).

Luật sư Trần Xuân Tiền – Văn phòng luật sư Đồng Đội
Trụ sở: P2708, Tòa nhà VP3 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6329 7648 – Hotline: 0936.026.559
Website: https://dongdoilaw.vn – Email: tranxuantien1964@gmail.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.