Ngân hàng có được chứng thực hợp đồng tiền gửi ký giữa ngân hàng và khách hàng không?

Ngân hàng có được chứng thực hợp đồng tiền gửi ký giữa ngân hàng và khách hàng không?

Em xin phép hỏi là: Ngân hàng có được phép chứng thực các hợp đồng tín dụng ký 2 bên giữa khách hàng và ngân hàng không ạ?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Về thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch quy định bao gồm các cơ quan:

– Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

– Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

– Công chứng viên.

Căn cứ theo quy định trên thì Ngân hàng không có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính hợp đồng tín dụng ký giữa ngân hàng và khách hàng.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.