Nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam

Nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ em Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam

Tôi lấy chồng là công dân Hàn Quốc. Vợ chồng tôi có 1 đứa con được sinh ra tại Hàn Quốc, đã nhận quốc tịch Hàn Quốc. Hiện nay, tôi muốn xin quốc tịch Việt Nam cho con tôi. Xin hỏi, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Nếu muốn con bạn của thêm quốc tịch Việt Nam thì cháu bé phải làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19, 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Điều 20. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.”

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được làm thành 03 bộ nộp tại Sở Tư pháp nơi cha, mẹ cháu bé hiện đang tạm trú. Cha, mẹ cháu bé có thể đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý: do cháu bé chưa thành niên nên hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của cháu sẽ do cha, mẹ thực hiện và có ý kiến của cha, mẹ đồng ý cho con xin nhập quốc tịch Việt Nam.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.