Nhờ pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Nhờ pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Tôi cùng 3 người chú đi làm trong công trình. Nay công trình đã hoàn thành nhưng chủ thầu không trả tiền công đúng hẹn. Khi gọi điện cho chủ thầu thì chủ thầu tắt máy. Số tiền của 4 người khoảng 10 triệu đồng. Vậy tôi có thể nhờ pháp luật can thiệp giúp chúng tôi không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự quy định:Cá nhân, cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác”. Do vậy, khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, bạn và ba người chú của mình có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, yêu cầu chủ thầu trả lại tiền công mà mình được hưởng.

Khi khởi kiện, bạn phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính theo quy định tại Điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự:

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

– Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

– Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

– Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

– Tên, địa chỉ của người bị kiện;

– Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

– Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

Bạn có thể gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Toà án;

– Gửi đến Toà án qua bưu điện.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 24/2004/QH11 Tố tụng dân sự

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.