Quy định cưỡng chế giao, trả giấy tờ

Quy định cưỡng chế giao, trả giấy tờ


Ông A bán cho tôi diện tích đất 6000m2 (có giấy tờ mua bán viết tay). Hiện nay tôi đang giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, ông A cũng bán cho ông B diện tích 100m2 thổ cư cũng nằm trong diện tích đất đã bán cho tôi (việc mua bán đã được công chứng). Tôi không đồng ý giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ông B làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất nên ông B khởi kiện vụ việc ra tòa án. Tòa án đã xét xử, quyết định công nhận việc chuyển nhượng giữa ông A và ông B, buộc tôi phải giao trả lại cho ông A giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó, Chi cục thi hành án dân sự huyện H ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án của ông B. Tôi đã nhận được quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện H. Theo quyết định thi hành án thì tôi phải trả cho ông A Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hết thời gian tự nguyện thi hành án, tôi không giao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A. Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện H ra quyết định cưỡng chế buộc tôi phải thi hành án giao trả giấy tờ trên cho ông A. Tôi không thực hiện quyết định cưỡng chế nên Chấp hành viên đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án.

Hỏi: Theo quy định pháp luật thì trường hợp tôi không tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định xử phạt hành chính trước khi ra quyết định cưỡng chế và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc mua bán quyền sử dụng đất giữa tôi và ông A có được pháp luật công nhận không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

1. Về việc tổ chức thi hành án

Theo quy định tại khoản 39 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự thì khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án bạn không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện H có thẩm quyền ra ngay quyết định cưỡng chế buộc bạn phải thi hành án giao trả giấy tờ trên cho ông A mà không cần phải ra quyết định xử phạt hành chính. Trường hợp bạn cố tình không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A, Chấp hành không thể thu hồi được giấy tờ từ bạn thì Chấp hành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án.

2. Quy định pháp luật về việc chuyển quyền sử dụng đất

Để được pháp luật công nhận việc mua bán quyền sử dụng đất bạn cần thực hiện các trình tự thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013. Theo đó, để được pháp luật công nhận việc mua bán quyền sử dụng đất bạn phải làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

* Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

– Hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Hồ sơ yêu cầu công chứng (1 bộ) gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu);

+ Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);

+ Bản gốc minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

+ Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

Có địa phương, tổ chức công chứng yêu cầu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người yêu cầu công chứng phải nộp kết quả thẩm định, đo đạc trên thực địa đối với thửa đất sẽ chuyển nhượng do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết luật đất đai cũng quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

* Về nghĩa vụ tài chính cần thực hiện:

Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ sử dụng đất đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.

+ Lệ phí: Lệ phí trước bạ = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.

+ Nộp thuế thu nhập cá nhân = 2%: Theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân thì bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên hai bên có thể tự thỏa thuận bên có nghĩa vụ nộp thuế.

Như vậy, để được pháp luật công nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn cần thực hiện đầy đủ theo trình tự và thủ tục như trên và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.