Quy định về trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành án, người có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành án

Quy định về trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành án, người có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành án

Năm 2007, gia đình tôi (bên A) có cho bên B mượn khoản tiền và tôi nhận cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên B. Đến năm 2008 bên B không có khả năng trả nợ, gia đình tôi đã kiện bên B và thắng kiện. Theo quyết định Tòa án thì trường hợp bên B không trả được nợ, cơ quan Thi hành án dân sự phát mãi quyền sử dụng đất của bên B để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan Thi hành án dân sự vẫn chưa bán đấu giá tài sản của bên B để thi hành án cho gia đình tôi.

Hỏi: Theo quy định phải mất thời gian bao lâu để cơ quan Thi hành án xử lý tài sản của bên B và ai là người có trách nhiệm giải quyết việc thi hành án này?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:

1. Về điều kiện thi hành án và trình tự thủ tục thi hành án

Theo nội dung bạn cung cấp thì người phải thi hành án có điều kiện thi hành án, cụ thể: Tòa án đã tuyên tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất. Theo quy định Chấp hành viên phải thông báo cho đương sự thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định. Vụ việc đã xảy ra từ năm 2008. Theo khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định: Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Căn cứ để cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo Điều 70 Luật Thi hành án dân sự bao gồm:

– Bản án, quyết định.

– Quyết định thi hành án.

– Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án.

2. Về thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức thi hành án là do Chấp hành viên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 và Điều 20 Luật Thi hành án dân sự.

Do đó, bạn cần liên hệ với Chấp hành viên có trách nhiệm tổ chức thi hành vụ việc của bạn để nắm bắt được nội dung vụ việc đến nay chưa thi hành được là do nguyên nhân gì, tìm hướng giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định pháp luật.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.