Quy định về tự nguyện và cưỡng chế thi hành án dân sự

Quy định về tự nguyện và cưỡng chế thi hành án dân sự

Trước đây tôi thế chấp quyền sử dụng đất để vay ngân hàng số tiền 200.000.000 đồng. Do không trả được nợ cho ngân hành nên ngân hàng đã khởi kiện vụ việc ra tòa án. Theo quyết định của Tòa án, tôi phải trả nợ cho Ngân hàng 200.000.000đ. Tôi không có khả năng trả nợ, ngân hàng làm đơn yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án đã bán tài sản của tôi thế chấp cho ngân hàng và thu được số tiền 110.000.000 đồng vào năm 2014. Cơ quan thi hành án thông báo tôi phải trả tiếp cho ngân hàng số tiền 90 triệu còn lại cho ngân hàng và lãi suất chậm thi hành án. Tôi không đồng ý và không ký vào biên bản làm việc của Chấp hành viên. Đến nay tôi không nhận được thông báo nào của ngân hàng hay của thi hành án cả.

Hỏi: Nếu năm nay tôi mua nhà và đứng tên mình thì tôi có bị xử lý tài sản để thi hành án không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:

Theo nội dung bạn cung cấp thì bạn phải trả nợ cho Ngân hàng 200.000.000 đồng. Năm 2014, Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự xử lý bán đấu giá tài sản của bạn và thu được số tiền 110.000.000 đồng. Số tiền bạn còn phải trả nợ cho Ngân hàng là 90.000.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Theo khoản 5 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định:

“2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;

b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó;

c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này”.

Trường hợp bạn có điều kiện thi hành án thì bạn có nghĩa vụ kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án. Do đó, bạn cần liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc của bạn để biết tổng số tiền bạn phải thi hành án đến thời điểm hiện nay và tự nguyện thi hành án. Theo quy định tại Điều 9 Luật thi hành án dân sự, trường hợp bạn có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của bạn để thi hành án.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.