Số chứng minh thư trong Phiếu lý lịch tư pháp và trong hộ chiếu khác nhau thì phải làm thế nào

Số chứng minh thư trong Phiếu lý lịch tư pháp và trong hộ chiếu khác nhau thì phải làm thế nào

Tháng trước tôi có làm phiếu Phiếu lý lịch tư pháp số 1 để xin visa đi New Zealand. Do năm ngoái tôi vừa đổi giấy Chứng minh nhân dân nên số ID thay đổi. Vì vậy trên phiếu lý lịch tư pháp và trên hộ chiếu thể hiện 2 số ID khác nhau. Như vậy tôi có cần xin giấy xác nhận về việc 2 số ID đó là của cùng một người hay không? Nếu có thì có thể xin ở đâu?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Chào bạn, trong thư bạn có nói bạn yêu cầu cấp Phiếu để xin Visa đi New Zealand, vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của bạn về việc bạn có cần xác nhận hai số ID là của một người hay không. Trong trường hợp bạn vẫn cần xác nhận hai số ID là của một người, bạn có thể liên hệ với cơ quan đã cấp chứng minh nhân dân cho bạn để đề nghị xác nhận hoặc bạn có thể dùng hộ chiếu thay chứng minh nhân trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, như vậy, Phiếu lý lịch tư pháp cấp ra sẽ có thông tin về số hộ chiếu của bạn.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.