Thời hạn giải quyết vụ án

Thời hạn giải quyết vụ án

Tôi có chiếc xe ô tô cho thuê tự lái. Cách đây ít lâu có 1 người đến thuê xe của tôi 4 ngày nhưng đến ngày hẹn không trả và đã đem xe của tôi đi cắm… Tôi đã làm đơn trình báo gửi lên công an, nhưng đến nay vẫn chưa thấy công an tiến hành điều tra. Vậy giờ tôi phải gửi đơn đến đâu để được giải quyết?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là 20 ngày, trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Cụ thể như sau:

“Điều 147. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng…”.

Nếu từ ngày bạn đã trình báo đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà chưa được giải quyết thì bạn có quyền khiếu nại đến Thủ trưởng cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc khiếu nại trong tố tụng hình sự được thực hiện theo những quy định tại chương XXXIII Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Bạn có thể tham khảo thêm để vận dụng giải quyết đúng đắn trong trường hợp của mình.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.