Thủ tục xin nhận con nuôi đích danh có yếu tố nước ngoài

Tôi là người Việt Nam, lấy chồng là người Việt Nam quốc tịch Mỹ. Hiện nay chồng tôi đang định cư tại Mỹ, còn tôi vẫn ở Việt Nam và quốc tịch Việt Nam. Tôi muốn nhận cháu ruột cùng hộ khẩu làm con nuôi. Vậy cho tôi hỏi thủ tục để nhận con nuôi đích danh là cháu tôi như thế nào? Tôi là người đứng ra nhận nuôi vậy có cần hồ sơ gì của chồng tôi hay không?

Khoản 3 Điều 8 Luật nuôi con nuôi quy định một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. Do đó, để được cơ quan có thẩm quyền xem xét đăng ký việc nuôi con nuôi thì bạn và chồng bạn phải cùng thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi.

Mặc dù bạn là người có quốc tịch Việt Nam nhưng chồng bạn có quốc tịch Hoa Kỳ nên việc vợ chồng bạn nhận cháu làm con nuôi thuộc trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đối với trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi). Tuy nhiên, hiện nay phía Hoa Kỳ đang dừng việc giải quyết cho các công dân Hoa Kỳ nhận con riêng, cháu ruột ở Việt Nam làm con nuôi. Do đó, trường hợp của bạn không giải quyết tại thời điểm hiện nay.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.